FOMU YA MAOMBI

TAARIFA MUHIMU
TAARIFA ZA BIASHARA

_

(Taarifa hii ni ya siri)

VIPENGELE (CHAGUA KIMOJA KWA KILA OMBI)
AMBATANISHA TAARIFA MUHIMU (PICHA AU BARUA)